Bałtycka Fundacja Przestrzeń

Celem naszej fundacji jest rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych oraz sportowych dzieci i młodzieży oraz do upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Stawiamy na walkę z chorobami cywilizacyjnymi i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Jednym z naszych celów jest wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, upowszechnianie kultury, sztuki i dyscyplin sportowych.

Więcej o naszych celach przeczytasz tutaj.

Jak realizujemy nasze cele?

Fundacja realizuje swoje cele podejmując następujące działania:

Edukacja i kultura

Organizujemy wydarzenia edukacyjne wspierając rozwój kultury i sztuki, dążymy do wyrównywania szans w dostępie do wydarzeń kulturalnych. Kształtujemy postawy patriotyczne i przypominamy o wydarzeniach historycznych.

Obozy i kolonie

Wyjeżdżamy na obozy sportowe ,obozy wędrowne w górach oraz wyjazdy integracyjne gdzie głównym założeniem jest walka z chorobami cywilizacyjnymi.

Warsztaty i szkolenia

Organizujemy warsztaty i szkolenia sportowe otaczając opieką uczestników oraz stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników.

Sport

Współpracujemy ze stowarzyszeniami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi. Odpowiadamy również za wszechstronny rozwój najmłodszych dzieci prowadzać cykliczne zajęcia sportowo-edukacyjne w przedszkolach na terenie województwa pomorskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych inicjatywach wejdź tutaj

Kontakt

Bałtycka Fundacja Przestrzeń
Ul. Chmielna 71/75 Gdańsk 80-748
REGON: 387508307, NIP: 5833411480
Numer KRS: 0000857791
Nr konta: 81 1140 2004 0000 3502 8076 0795

Prezes fundacji – Łukasz Witek

Tel. 502 371 288
fundacja@baltyckaprzestrzen.pl