Zadzwoń

+48 502 371 288

Bałtycka Fundacja Przestrzeń

Cele

Celem naszej fundacji jest rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych oraz sportowych dzieci i młodzieży.

Inicjatywy

Organizujemy warsztaty, szkolenia kulturalne i sportowe otaczając opieką uczestników oraz propagujemy rozwój kultury fizycznej .

Jak realizujemy nasze cele?

Edukacja i kultura

Organizujemy wydarzenia edukacyjne wspierając rozwój kultury i sztuki, dążymy do wyrównywania szans w dostępie do wydarzeń kulturalnych. Kształtujemy postawy patriotyczne i przypominamy o wydarzeniach historycznych.

Obozy i kolonie

Wyjeżdżamy na obozy sportowe ,obozy wędrowne w górach oraz wyjazdy integracyjne gdzie głównym założeniem jest walka z chorobami cywilizacyjnymi.

Warztaty i szkolenia

Organizujemy warsztaty i szkolenia sportowe otaczając opieką uczestników oraz stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników.

Sport

Współpracujemy ze stowarzyszeniami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi. Odpowiadamy również za wszechstronny rozwój najmłodszych dzieci prowadzać cykliczne zajęcia sportowo-edukacyjne w przedszkolach na terenie województwa pomorskiego.

Nasze wydarzenia